Road of Hero

【Road of Hero】ทำความรู้จักเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษ2018-10-03 20:10:54

1. คุณสมบัติพิเศษ

การใช้คุณสมบัติพิเศษเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มความสามารถให้กับทหาร

สามารถเปลี่ยนให้ทหารมีพลังที่แข็งแกร่งมากขึ้น

คุณสมบัติพิเศษเฉพาะ (คุณสมบัติฮีโร่) จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับพลังที่แท้จริง

1-1 คุณสมบัติพิเศษที่มีอยู่

คุณสามารถตรวจสอบคุณสมบัติพิเศษที่ใช้อยู่และคุณสมบัติพิเศษที่มีอยู่ได้

การใช้งานคุณสมบัติพิเศษจำเป็นต้องใช้วัสดุในการแลกเปลี่ยน

1-2 การซื้อคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติพิเศษสามารถซื้อได้ด้วยการใช้วัสดุที่สะสมจากดันเจี้ยน

 [คุณสมบัติฮีโร่] สามารถซื้อได้ในหน้าต่างร้านค้า

1-3 การแลกเปลี่ยนคุณสมบัติพิเศษ

คุณสามารถทำการแลกเปลี่ยนคุณสมบัติพิเศษได้ ในกรณีที่คุณไม่ต้องการคุณสมบัติพิเศษนั้นๆ

สามารถทำการเปลี่ยนได้ทุก ๆ 60 นาที ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากใช้เพชรจะสามารถเปลี่ยนสมบัติได้ทันที

1-4 อัพเกรดคุณสมบัติพิเศษ

ใช้วัสดุในการอัพเกรด

1-5 การขายคุณสมบัติพิเศษ

สามารถใช้เพชรในการขายคุณสมบัติพิเศษ

หลังจากทำการขายเสร็จสิ้น วัสดุที่ใช้สำหรับคุณสมบัติพิเศษนั้น จะได้คืนทั้งหมด

1-6 แถบพลังคุณสมบัติพิเศษ

หากพบว่าแถบพลังคุณสมบัติพิเศษเต็ม

สามารถใช้เพชรในการขยายช่องคุณสมบัติพิเศษได้

สูงสุด 18 ช่อง

1-7 พลังของคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติพิเศษจะมีพลังที่แตกต่างกันไป

จะสามารถแสดงพลังได้หลังจากเลือกใช้พลังนั้นๆ

ระดับของคุณสมบัติพิเศษที่ต่างกันจะแสดงพลังที่ต่างกัน

1-8 คุณสมบัติฮีโร่

คุณสมบัติฮีโร่ ขึ้นอยู่กับเผ่าพันธ์ที่แตกต่างกันไป

จะสามารถใช้ได้กับทหารเท่านั้น

สามารถหาซื้อได้จากร้านค้า